Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro svaz turistů Tourismusverband Vogtland e.V. (dále jen „TVV“) je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Používání naší internetové stránky a dalších služeb je v zásadě vždy spojeno s uvedením osobních údajů. K tomu dochází vědomě (např. vyplněním kontaktního formuláře) i nevědomě (adresa IP v souborech protokolů serveru). Vzhledem k tomu, že ke zpracování osobních údajů neexistuje ze zákona obecný souhlas, je potřebný souhlas příslušné osoby, nebo poskytnutí informace o oprávněném zájmu z naší strany.

Zpracování osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, adresa IP) je provedeno vždy v souladu s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, která jsou platná pro TVV v dané zemi, tj. podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů získají dotčené osoby (např. návštěvníci naší domovské stránky) přehled o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které jsou získávány, využívány a zpracovávány.

Níže je uveden přehled nejdůležitějších obecných informací a následně zvláštních témat.

Název a kontaktní údaje odpovědné osoby, čl. 13 odst. 1 pís. a GDPR:

Tourismusverband Vogtland e.V.
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach/Vogtland
Tel.: 03744/18886-0
E-mail: info@vogtland-tourismus.de
Internetová stránka: www.vogtland-tourismus.de

Právo k podání stížnosti, čl. 13 odst. 2 pís. d GDPR:

Dotčené osoby mohou podat stížnost u příslušného dozorujícího úřadu. Pro TVV je příslušný úřad:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Telefon: 0351/493-5401
Internet: www.saechsdsb.de
E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Práva dotčené osoby, čl. 13 odst. 2 pís. b GDPR:

 • Informace o získaných osobních údajích,
 • Oprava a vymazání získaných osobních údajů,
 • Omezení využívání získaných osobních údajů,
 • Právo na odvolání souhlasu

Informace o všeobecné ochraně osobních údajů pomocí SSL

K zajištění bezpečnosti přenášených dat používá naše internetová stránka kódování SSL. Spoléháme na průběžné kódování a využíváme systém „Force-SSL“. Použití kódování poznáte snadno: Zobrazení v adresním řádku vašeho prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“. Data s kódováním SSL nejsou pro třetí subjekty čitelná.

Obecné právo na informace

Máte možnost kdykoliv využít práva na informace o údajích uložených u vaší osoby, jejich původu a příjemci a o účelu uložení. V případě všeobecných otázek na téma zpracování osobních údajů nebo ochrany dat nás můžete kontaktovat:

Tourismusverband Vogtland e.V.
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach/Vogtland
Tel.: 03744/18886-0
E-mail: info@vogtland-tourismus.de


Doplňující informace o domovské stránce - obecné

Následující další informace jsou platné pro internetovou stránku www.vogtland-tourismus.de

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Úprava internetových stránek pro TVV

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Oprávněné zájmy, čl. 13 odst. 1 pís. d GDPR:

 • Zajištění správné a nezkreslené prezentace,
 • Analýza z důvodu ochrany infrastruktury IT,
 • Podklady pro úřady činné v trestním řízení při žádosti o poskytnutí informací

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • Dodavatel služeb v souvislosti s hostingem internetové stránky,
 • Úřady činné v trestním řízení v souvislosti s oprávněnou žádostí o podání informací

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • Ne, údaje nejsou předávány

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

Soubory protokolů serveru jsou vymazány nejpozději do 30 dní.

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedenéhozpracování nedotčena.
Zrušení souhlasu se zpracováním dat v souvislosti se soubory protokolů serveru je možné pouzeza předpokladu, že dotčená osoba již do budoucna nebude internetovou stránku používat.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k zajištění systémové bezpečnosti.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.

Název a adresa dodavatele služby:

Technický provoz internetové stránky zajišťuje podle čl. 28 GDPR společnost

pitcom GmbH (dále jen dodavatel služby)
Bahnhofstraße 61
08523 Plauen
E-mail: info@pitcom.de
Internetová stránka: www.pitcom.de

Dodavatel služby získává, zpracovává a ukládá z pověření odpovědné osoby všechny osobníúdaje. Přitom jsou využívány výhradně systémy dodavatele služby na území Spolkové republikyNěmecko. V žádném okamžiku k tomu nejsou využívány systémy třetích subjektů.

Cookies

Internetová stránka používá soubory cookies. Jejich využitím je možné poskytnout uživatelskypříznivé služby. Tyto soubory cookies neslouží k provedení webové analýzy, ke sledování(tracking) nebo profilování (profiling). Každý prohlížeč nabízí možnost změnit souhlass používáním souborů cookies a stažené soubory cookies vymazat. Pokud v prohlížeči odmítnetesoubory cookies, zaurčitých okolností nebude možné využívat všechny funkce internetové stránky.

Sběr obecných údajů a informací

Internetová stránka (nebo příslušný webový server) shromažďuje při každém vyvolání řaduobecných údajů a informací. Ty jsou ukládány do souborů protokolů serveru. Jsou shromažďovány tyto údaje:

 • Použitý typ prohlížeče a verze
 • Použitý operační systém
 • Internetová stránka, ze které byl proveden přístup (tzv. Referrer)
 • Cílová stránka
 • Datum a čas přístupu
 • Adresa internetového protokolu (adresa IP)
 • Poskytovatel internetového připojení přístupového systémuPři použití těchto obecných údajů a informací není prováděno automatické odvozování příslušnéosoby. Tyto informace jsou používány k následujícím účelům:
 • Správné zobrazení obsahu internetové stránky,
 • K zajištění trvalé funkčnosti systémů a techniky a
 • K poskytnutí informací potřebných k trestnímu stíhání úřadům činným v trestním řízení v případěkybernetického útoku.

Získané údaje a informace jsou dodavatelem služby vyhodnocovány ručně ke kontrole a zajištěníochrany osobních údajů a bezpečnosti dat v systému. Tato anonymizovaná data souborůprotokolů serveru jsou ukládána samostatně mimo další osobní údaje poskytnuté příslušnouosobou. Tyto údaje zásadně nejsou předávány třetím osobám, pokud k jejich předání neexistujelegislativní povinnost, nebo pokud předání neslouží k trestnímu stíhání.


Doplňující informace o domovské stránce –
kontaktní formulář

Níže uvedené informace se vztahují k našemu kontaktnímu formuláři:

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Poskytnutí možnosti kvalifikovaného kontaktu

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • TVV e.V.

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • Ne, údaje nejsou předávány

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

 • Šest let podle zásad o správném vedení a archivaci účetnictví, záznamů a dokumentace v elektronické podobě a o přístupu k datům (GoBD)

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedeného zpracování nedotčena. Z důvodu povinností spojených s archivací je provedeno pouze uzamčení dat, nikoliv jejich vymazání.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k navázání kontaktu s TVV.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.


Doplňující informace o domovské stránce – informace o novinkách (newsletter)

Na naší internetové stránce existuje možnost nastavit si zasílání informací o novinkách, newsletteru. Jaké osobní údaje budou předány při objednání odběru je stanoveno podle k tomu použitých povinných údajů.

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Zasílání informací

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • TVV e.V.

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • Ne, údaje nejsou předávány

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

 • Archivace až do zrušení souhlasu. Následně budou údaje neprodleně vymazány.

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedeného zpracování nedotčena. Zrušením souhlasu jsou veškeré informace pro zasílání newsletteru vymazány. Následně je zasílání zrušeno.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k zajištění odesílání informací o novinkách, newsletteru.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.


Doplňující informace o domovské stránce – objednávání prospektů

Níže uvedené další informace se vztahují k objednávání prospektů:

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Možnosti objednávek vstupenek na akce

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • TVV e.V.

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • Ne, údaje nejsou předávány

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

 • Šest let podle zásad o správném vedení a archivaci účetnictví, záznamů a dokumentacev elektronické podobě a o přístupu k datům (GoBD)

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedenéhozpracování nedotčena.Z důvodu povinností spojených s archivací je provedeno pouze uzamčení dat, nikoliv jejichvymazání.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k možnosti využití uzavřené uživatelské sekce.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.


Doplňující informace o domovské stránce – Outdooractive

K trvalému vylepšování uživatelské zkušenosti používáme Outdooractive jako službu k zadánízájmového bodu (POI).

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Zobrazení informací o bodu zájmu (POI)

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Oprávněné zájmy, čl. 13 odst. 1 pís. d GDPR:

 • Jednotné, správné a aktuální zobrazení informací o bodu zájmu (POI)

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • TVV e.V.
 • Dodavatel služby (Outdooractive)

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • Ne, údaje nejsou předávány

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

 • Po ukončení účelu budou osobní údaje archivovány po dobu 6 let podle zásad o správnémvedení a archivaci účetnictví, záznamů a dokumentace v elektronické podobě a o přístupuk datům (GoBD).

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedenéhozpracování nedotčena.Zrušení souhlasu se zpracováním dat v souvislosti s informacemi POI je možné pouze zapředpokladu, že dotčená osoba již do budoucna nebude internetovou stránku používat.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k možnosti využití informací POI.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.


Doplňující informace o domovské stránce – Google Analytics

K trvalému vylepšování uživatelské zkušenosti používáme na naší domovské stráncekomponenty Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba analýzy webu.Poskytovatelem komponenty Google-Analytics je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google).

Účel zpracování, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • Statistické průzkumy

Právní základ, čl. 13 odst. 1 pís. c GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 pís. f

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, čl. 13 odst. 1 pís. e GDPR:

 • TVV e.V.
 • Google

Předání osobních údajů do třetích zemí, čl. 13 odst. 1 pís. f GDPR:

 • USA, podle EU-US Privacy Shield

Doba archivace / lhůta k odstranění údajů, čl. 13 odst. 2 pís. a GDPR:

 • Archivace je provedena výhradně anonymizovanou formou.

Účinky zrušení souhlasu, čl. 13 odst. 2 pís. c GDPR:

V případě zrušení souhlasu se zpracováním dat zůstává oprávněnost doposud provedenéhozpracování nedotčena.Zrušením souhlasu již nebudou veškeré vaše budoucí pohyby na stránce dále statistickyzkoumány.

Povinnosti poskytnutí informací, čl. 13 odst. 2 pís. e GDPR:

Poskytnutí informací je nutné k získání hodnot pro statistiku.

Automatizované rozhodnutí, čl. 13 odst. 2 pís. f GDPR:

Irelevantní.

Pro analýzu webu pomocí Google Analytics používáme příponu „_gat._anonymizeIp“. Pomocítéto přípony provede Google zkrácení a anonymizaci adresy IP internetového připojení příslušnéosoby.

Google Analytics používá soubory cookies. V rámci využití získává společnost Google informaceo osobních údajích, jako je adresa IP příslušné osoby, které slouží společnosti Google mimo jinék tomu, aby sledovala původ návštěvníků a klepnutí a následně umožnila vyúčtování provizí.Pomocí souborů cookies jsou ukládání informace vztažené k osobě, například čas přístupu,místo, ze kterého byl přístup proveden a četnost návštěv naší internetové stránky příslušnouosobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou společnosti Google odesílányúdaje. Tyto údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech Amerických (USA). Googlepředává tyto osobní údaje zjištěné technickými metodami za určitých okolností třetím subjektům.

Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím nanásledující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďovánívašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics.
Příslušná osoba může zabránit naší internetové stránce kdykoliv v používání souborů cookiesprovedením příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím může trvalezakázat ukládání souborů cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče bytaké zabránilo ukládání souborů cookies společností Google. Kromě toho můžete soubor cookie,který již byl uložen službou Google Analytics, kdykoliv vymazat z internetového prohlížeče nebojiného softwarového programu. Navíc existuje možnost zakázat společnosti Googleshromažďování dat generovaných službou Google Analytics a zabránit mu.K tomu je nutné instalovat doplněk prohlížeče Browser-Add-On: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tento doplněk, Add-On, zabrání přenosu dat do společnosti Google. Instalace doplňkuprohlížeče, Browser-Add-On, považuje společnost Google za vyslovení nesouhlasu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společností Google najdete nastránkách policies.google.com/privacy und unter www.google.com/analytics/terms/de.html.

Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím nanásledující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďovánívašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics.

Příslušná osoba může zabránit naší internetové stránce kdykoliv v používání souborů cookiesprovedením příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím může trvalezakázat ukládání souborů cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče bytaké zabránilo ukládání souborů cookies společností Google. Kromě toho můžete soubor cookie,který již byl uložen službou Google Analytics, kdykoliv vymazat z internetového prohlížeče nebojiného softwarového programu. Navíc existuje možnost zakázat společnosti Googleshromažďování dat generovaných službou Google Analytics a zabránit mu.K tomu je nutné instalovat doplněk prohlížeče Browser-Add-On: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tento doplněk, Add-On, zabrání přenosu dat do společnosti Google. Instalace doplňkuprohlížeče, Browser-Add-On, považuje společnost Google za vyslovení nesouhlasu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společností Google najdete nastránkách policies.google.com/privacy a www.google.com/analytics/terms/de.html.