Musicon Valley® Vogtland

 

Zážitkové cesty pro hudební sdružení, orchestry a všechny příznivce hudby.


Kde můžete vidět a zažít výrobu hudebního nástroje? 

V horním Vogtlandu, v tzv. »hudebním koutu« Německa. Na jihu svobodného státu Sasko nedaleko hranice s Bavorskem a Českou republikou se již déle než 350 let vyrábějí hudební nástroje.

Kolem roku 1900 byl Vogtland považován za velkododavatele hudebních nástrojů, který dokázal vybavit celé orchestry a hudební sbory. O těchto ekonomicky skvělých dobách svědčí ještě dnes reprezentativní měšťanské domy a vily nakladatelů. Tento blahobyt regionu byl založen na práci stovek řemeslníků, kteří tehdy vyráběli v celém regionu nejen nástroje, ale i jejich součásti a veškeré příslušenství.

Z někdejší výroby velkého rozsahu se dodnes zachovalo umělecké řemeslo. Kromě toho existují velcí výrobci, kteří rovněž využívají hodně ruční práce a řemeslných znalostí a dovedností, takže jsou právem označováni jako manufaktury na výrobu nástrojů. Více než 100 mistrovských dílen a středních podniků nechá rádo návštěvníkům z oboru nahlédnout do svého zvučícího řemesla a pozve je k prohlídce kolébky hudebních nástrojů.

Navštivte tedy region, v němž již po staletí bije srdce německé výroby hudebních nástrojů! Přistupte ke kolébce svého hudebního nástroje, abyste se dozvěděli více onašem tradicemi bohatém uměleckém řemesle, které nelze přeslechnout ani v současnosti.

Naši partneři zážitkového světa  Erlebniswelt Musikinstrumentenbau® sestaví program Vaší cesty individuálně, podle Vašich přání a představ – ať už se jedná o jednodenní zájezd, prodlouženou víkendovou cestu či týdenní zkušební pobyt. 

TIP: Navštivte obě předváděcí dílny a zažijte napínavou podívanou. Dotazy, dotýkání a zkoušení jsou při tom vysloveně vítány.

Jeden den v zážitkovém světě výroby hudebních nástrojů